Tipus de Globus

WSP-VIROLAI-ZERO

GLOBUS SONDA

Aquests globus són els típics per sondeig, tenen una superfície de làtex que s'expandeix a mesura que ascendeix fins a explotar quan arriba al màxim 

NASA

GLOBUS SUPERPRESSURITZATS

Els globus pressuritzats es distingeixen dels de làtex per tenir una superfície rígida que un cop arriba a la seva màxima expansió el globus deixa d'ascendir en lloc d'explotar. 

Wikipedia

GLOBUS CERO-PRESSURITZATS

En aquesta categoria trobem els globus solars així com els globus aerostàtics, aquests globus no son tancats i fan servir el propi aire variant la densitat per temperatura en lloc d'expandir-se. 

Prototips

  1. AIRBOX SOLAR ONE- Primer prototip de globus solar.

Diseny i Construcció

  1. SOLAR BALLOON - Passos per construir el Airbox Solar One.

Made with Mobirise site themes