free css templates

Física

  1. CÀLCUL DE VOLUM I DENSITAT - Principi d'Arquímedes volum de gas necessari per fer ascendir un globus.
  2. L'ATMOSFERA ESTÀNDARD INTERNACIONAL - Conèixer la atmófera ISA com a model predictiu i com varia la temperatura i la pressió a mesura que ascendim.
  3. FORÇA CENTRÍPETA - Com calcular la velocitat per mantenir-se en òrbita .

Navegació

  1. Les limitacions del GPS - Els límits CoCom.

Comunicacions

  1. El codi MORSE o Codi CW - Un mode molt intel.ligent d'enviar text.